شعر و عكس هاي عاشقانه و متحرك

شعر و عكس هاي عاشقانه و متحرك

وبلاگي براي دوستي و عاشق شدن و ديدن عكس

tumblr_me06skZfkQ1rgnd6jo1_500.gif

  وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی:


 ببینم چشاتو... منو نگا کن...


 اگہ گر یــــــہ  کنی قہـــر  میکنم  میرما

 


 

مینـویـسـم ... پـاک میـکنـم

مینـویـسـم ... پـاک میـکنـم...

املایـم بد نیست!

از تکرار اسـمت لـذت می بـرم...

برایت می نویـسـم ... دلتنـگم ...

می دانـم که نمی خوانـی. ..

ولی ...

می دانـم که می دانـی

به یاد خواهی آورد دیگری خفته ای...

به یاد من...

ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!

دلت هوایم را خواهد کرد...

به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشک هایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!14287080799124437264.jpg
 

 

دوستت دارم ، همین ؛


این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ،


حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !


بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

دلـم واسـه هـیـچـی ِ هـیـچـی تـنـگ نـشـده !

فـقـط

بـرای اون گـوشـه ی دنـج آغـوشـت

تـنـگ شـده بـدجـور ! 
امروز مردی

زندگی را جرعه جرعه می نوشید

ونفس می کشید

زنی آن طرف تر جانش را

به چشمانش التماس می کرد

و کسی دیگر

این زندگی را که می گفت ارزشی ندارد

به آخرین قیمت می خرید

من مانده بودم در محاصره دنیایی از چراها

که پس چرا

مرهم بودن را برای هم نیاموخته ایم

در کدام جنگ طولانی این چنین زخم برداشته ایم

که زخم زدن آمو.خته ایم

مگر مهربانی چقدر قیمت دارد

که بهای گزاف ظلم می پردازیم

چرا دستهامان عشق را قلم نمی زند

و تمرین زشتی می نویسد

ما افسون کدام طلسم شدیم

که خوابی چون مرگ ما را می رباید و

زندگی را نیاموخته ایم

دلم کمی عشق میخواهد

یه جرعه محبت

که ماندگار باشد

و رسیدن همه به این باور

که ما

در مهربانیست که تکثیر می شویم

وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند

با خارج کردن خود از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش را محدود کند

به همین سادگی


چقدر می تپد دلم که خالی حـیـاط را
قشنگ خـط خـطـی کنم...
و با مـداد شـمـعـی ام دو گونه ی سپید مــاه را
صــورتــی کنم...
چقدر می تپد دلــم که پله های خــانـه را
دوتا یـکـی کنم...
و التماس میکنم اجازه ام دهید
هـنـوز بـچـگـی کـنـم